Tarımın İnsan Hayatındaki Önemi

Tarım insanlığın var oluşu ile birlikte oluşan bir sektördür. İnsanoğlu ilk besin kaynağını tarım ile elde etmiştir ve tarım yıllar içinde gelişim göstermiş, en son olarak ise günümüzdeki modern tarım halini almıştır.

Tarımın İnsan Hayatındaki Önemi
Tarımın İnsan Hayatındaki Önemi tufan tazegül

 

Tarım insanlığın var oluşu ile birlikte oluşan bir sektördür. İnsanoğlu ilk besin kaynağını tarım ile elde etmiştir ve tarım yıllar içinde gelişim göstermiş, en son olarak ise günümüzdeki modern tarım halini almıştır. Hayvansal ve bitkisel gıdaların kaliteli ve sağlıklı olması için tarım sektörüne çok önem verilmeli ve özen gösterilmesi gerekir. Firma 1998 yılında kurulmuş olup organik gübre, kimyasal gübre, bitki geliştirici ve düzenleyici maddeler ve bitkiler için çeşitli ve organik vitaminler üreten aynı zamanda satışını yapan bir firmadır.

Firma Avrupa ve uluslararası standartlara göre üretim yapar. Ürettiği ürünlerin laboratuvar analizlerini yaparak kaliteli ve güvenli ürün kullanılmasını sağlar. Bununla birlikte firmanın ürettiği tüm ürünler sağlık bakanlığı ve tarım bakanlığı onaylı olarak piyasaya sunulur. Ayrıca firma tarımı korumaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetler yapan ve bu doğrultuda çevreye yararlı birçok ürün geliştiren bir firmadır. Geliştirdiği ürünlerin patentini alarak tüm dünyada sesini duyuran bir firma olmuştur.

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir tarım her ne kadar organik tarım ile karıştırılsa da aslında ikisi de birbirinden tamamen bağımsız tarım türüdür. Sürdürülebilir tarım ile sera alanlarında kaliteli verim almak mümkündür. Dünyada insan nüfusunun artması sonucu insanların besin öğelerine ihtiyacı da haliyle artmıştır. Sürdürülebilir tarım mevcut ihtiyacı karşılamak için gerekli olan bir tarımdır. Bu sayede toprak verimli hale getirilir ve yıllar boyunca işlenebilir.

Sürdürülebilir tarım ile ekolojik denge korunmuş olur. Sürdürülebilir tarımda teknolojik yöntemler, gerekli olan gübre ve ilaçlar kullanılır. Firma tarım ürünlerinin koruması ve geliştirilmesi amacıyla üretim yapan ülkenin önde gelen güvenilir tarım firmalarından biri olmuştur.

Firma gerek organik gerekse sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve ulaşılabilirliği artması için yapılan sosyal sorumluluk projelerine her türlü desteği veren bir firmadır. Firma tarafından üretilerek patenti alınan çeşitli gübrelerin, bitki geliştirici maddelerin ve vitaminlerin gerek Türkiye gerekse diğer modern ülkelerin belirlediği standartlar çerçevesinde satışına izin veriliyor. Firmanın ürettiği tarım malzemeleri için en önemli nokta ise insan sağlığına zarar vermeyen ve ekolojik düzeni asla sekteye uğratmayan ürünler olmalarıdır.

Organik Tarım

Organik tarım toprağın humus kalitesini yükselten, ekolojik dengeyi koruyan, yerli tohuma yani atadan tohuma önem veren ve pestisit kullanımını kesinlikle ret eden bir tarım türüdür. Organik tarım ile toprakta yaşayan canlıların yaşam alanı asla yok edilmez ve aksine toprağın besin dengesi düzenlenir. Organik tarım ekolojik sistemin adeta dostu olan bir tarım türüdür. Organik tarımda doğal kaynaklar korunarak hiç bir şekilde kimyasal ürün kullanılmaz ve ürünün çok üretilmesinden daha önemli bir konu ise üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı gıda olarak üretilmesi esastır.

Organik tarımda yeşil gübreleme kullanılır ve asla pestisit kullanılmaz. Çünkü pestisitler toprakta yaşayan ve bitkilere zarar veren tüm canlıları yok eden maddelerdir. Bunun yanında pestisitler meyve ve sebzenin yapısına entegre olarak insan sağlığı için toksik etki oluşturur. Rastgele ve bilinçsizce pestisit kullanımı hem çevre hem insan sağlığı için çok tehlikelidir.

Organik tarımda kullanılan tohum organik ve yerli tohumdur, bu nedenle ürünler sağlıklı ve kaliteli olur. Firma organik tarım metoduna uygun yöntemler geliştiren bir firmadır. Bu yöntemler ile en üst seviyede verim almak mümkündür. Firmanın uluslararası standartlarda ürettiği ürünler yurt içi ve yurt dışına pazarlanmakta olup patenti alınmış olan ürünlerdir.

Süs Bitkilerinin Tarımı Nasıl Yapılmalıdır?

Çiçekler evlerin vazgeçilmez ve en önemli dekoratif ürünlerdir. Firma gerek evlerde gerekse bahçe ve ofis gibi kurumlarda kullanılan süs bitkilerinin böceklenmemesi ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çeşitli vitamin ve bitki geliştirici ürünler üretmektedir. Günümüzde kentleşmenin giderek yaygınlaştığı ülkemizde insanların büyük bir bölümü kentlerde yaşadığı için doğaya olan özlemler farklı seçeneklerde tercih edilen süs bitkileri ile giderilmeye çalışılır. Her evin odasında, bahçesinde ya da terasında mutlaka bir süs bitkisi ve çiçek vardır.

Bulunulduğu mekana ferahlık ve enerji veren çiçekler yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu dikkat gerektiren noktaların yanında bitkilere uygun malzeme kullanmak gereklidir. Süzme saksı poşet gübresi ile çiçekleriniz daha canlı ve parlak olacaktır. Bu gübrenin patenti firmaya aittir ve süs bitkilerinin ihtiyacı olan tüm besin değerlerini içinde barındırır.

Firma aynı zamanda bitki bakım çantası üretimi ile de çiçek yetiştiricilerine büyük kolaylık sağlamıştır. Bu çantanın içinde süzme saksı poşet gübresi, makas, eldiven, çapa gibi aletler bulunur. Evinizde ya da bahçenizde bulunan süs bitkilerinizin bakımını rahat ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Renkli ve canlı bir çevrede yaşayarak zinde bir birey olmak isteyen kişilerin bitkileri için farklı özellikler de hazırlanan reçeteleri kullanmanız gerekir. Bunun için firmayı arayarak yetkili personellerden yardım alabilirsiniz.

Gübrelemenin Önemi

Gübre bitkilerin yetişebilmesi için gerekli olan tüm mineral ve vitaminleri barındıran bir maddedir. Gübreler organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. Organik gübreler bitki ve hayvan kalıntıları içeren gübrelerdir. Bu gübreler toprağın humus kalitesini de artırır. İnorganik gübreler ise yapay olarak üretime tabi olan gübrelerdir. İçine bitkinin ihtiyacı olan belli başlı maddeler eklenerek elde edilir. Fosfatlı, azotlu, kükürtlü, potasyumlu, kalsiyumlu, çok besinli gübre çeşitleri vardır. Gübreler katı ve toz halinde olduğu gibi sıvı şeklinde de olabilir.

Gübrenin bitkiye ne zaman verileceği çok önemlidir. Yetiştirilecek bitkinin türüne göre ekim ayından önce ve ekim ayından sonra serpme yöntemi ile gübreleme yapılır. Gübre bitkinin ihtiyacı olduğu zamanda doğru yöntemle verilmelidir. Firma her çeşitli gübre üretimi ve satışı yapan bir firmadır. Bu nedenle hangi tür bitkiyi üretimi yapılıyorsa o bitkiye uygun olan gübre tercihi için firmanın iletişim numaralarını aramınız gerekir. Firma profesyonel çiftçiler için gübre üretimi yaptığı gibi hobi amaçlı bu işi yapan ve süs bitkisi yetiştiren kişiler için de gübre üretimi yapar.

Firmanın üretimini yaptığı gübrelerde bitkiler için gerekli olan tüm vitamin ve mineraller vardır. Ayrıca söz konusu gübreler suda kolaylıkla çözünebilirler. Firma tarafından her türlü üreticinin ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim esas alınır. Üretilen her ürün laboratuvarlarda test edildikten sonra piyasaya sunulur. Firma ayrıca süs bitkileri için tek doz süs bitkisi gübresinin patentini almıştır.

Tohumlar

Tohum kullanımı yerli, hibrit ve genetiği değiştirilmiş olarak ayrılır. Hibrit tohum aynı türe ait iki tohumun karıştırılması ile üretilir, yani melezleme yapılır. Ülkemizde hibrit tohum belli yasalarla düzenlenmiş olup tarım sektöründe kullanılmaya başlamıştır. Bu tohumlar defalarca kullanılamaz, bir defa ekim yapıp ürün aldıktan sonra ikinci ekimde başka bir tohum alınması gerekir. Bu tohumlardan üretilen ürünlerin vitamin ve mineral değeri yerli tohuma göre daha azdır. Bu tohumla ekim yapan çiftçiler gübre ve bitki geliştirici ürünleri kullanmak zorundadır.

Genetiği değiştirilmiş tohumlar laboratuvar ortamlarında üretilmiş tohumlardır. Genetiği değiştirilmiş tohum kullanılarak üretim yapılırsa elde edilen ürünler uzun süre dayanıklı olan ürünlerdir. Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız bozulmayan ve çürümeyen meyve ve sebzeler buna örnektir. Yerli tohum en kaliteli ve en sağlıklı olan tohumdur.

Her yıl ekilir ve elde edilen ürünlerin vitamin ve mineral değeri çok yüksektir. Yerli tohum daha çok organik tarımda kullanılan bir tohum çeşididir. Hangi tür tohum ile üretim yapılırsa yapılsın firma çiftçiye tam destek sağlayan bir firmadır. Ekilen tohum çeşidine göre firmadan gerekli olan ürünleri almanız mümkündür. Alınan ürünlerin kullanma şeklini ve kullanma zamanını firmadan öğrenebilirsiniz.

Bitki Geliştirici Vitaminler

Bitki geliştirici vitaminler tarımda önemli bir yer tutar. Bitkiler ihtiyacı olan vitaminleri topraktan alırlar. Yalnız erezyon, toprak kaybı gibi durumlarda toprağın humus değeri düşer. Böyle durumlarda bitki geliştirici ürünler kullanmak iyi verim almak için önemlidir. Firma farklı kullanım şekilleri olan ürünleri üreten bir firmadır. Birçok gıda bitkisi ve süs bitkisi için geliştirilen bu ürünler farklı kullanım alanlarına sahiptir. Bitkilerde var olan sorunları firmaya bildirerek en uygun ürünü temin edebilirsiniz.

Bitki Beslenme Reçeteleri

Besleme reçeteleri firma tarafından geliştirilen özel reçetelerdir. Her ürün için firma tarafından farklı olarak hazırlanır. Hangi ürüne ne şekilde uygulanacağı kullanma kılavuzunda belirtilir. Uygulama dozu ve süresi için firma ile görüşmeniz gerekir. Verimli ürün almak için kullanılan bu reçeteler kaliteyi yükseltir. Tarım emek isteyen bir sektördür. Modern yöntemler ile emek harmanlanır ve ortaya kaliteli ürünler çıkar. Firma her konuda çiftçiye desteğini esirgemez. Firmanın her ürünü kendi ürünü olup tüm testleri tamamlanmış ürünlerdir. Her türlü sorular için firmayı atayabilirsiniz.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Lekeli Muzun Faydaları...
Lekeli Muzun Faydaları...
Yeni torba yasa ile 300 bin doları veren vatandaşlığı alacak
Yeni torba yasa ile 300 bin doları veren vatandaşlığı alacak